Om den här hemsidan

Den här hemsidan är skapad av Åsa Danielskis familj,
som på detta sätt vill göra hennes dikter,
foton och bok tillgänglig för så många som möjligt.

Åsa tog livet av sig den 13/2 2009 efter en flera års
lång kamp med diagnosen "bipolär sjukdom".